บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

98/1  ม.3  ต.สามเมือง  อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุุธยา 13230

โทร. 09 2893 6141,09 2893 6164,08 2892 9364 (ต่อฝ่ายขาย) 

Email: sak-amt@sakpattana.com    Email: sakpattana@sakpattana.com

4 + 2 =