"ข้าวโพดในไร่ของท่านมีค่า"​ ศักดิ์พัฒนาเกี่ยวได้หมด

 

หน้าเกี่ยวข้าวโพด


               แบบ 3 แถว                                                แบบ 4 แถว                                            แบบ 5 แถว

 

    

                  แบบ 6 แถว                                              แบบ 7 แถว                                           แบบ 8 แถว

รถเกี่ยวข้าวโพด แบบหัวที่นั่งติดแอร์

             รุ่น  เคเอ็ม AMT                            รุ่น สตาร์บิ๊กคอปเปอร์                             รุ่น เอสเอส 530

             รุ่น เอสเอส 320      

     

          

รถเกี่ยวข้าวโพด 

       

       รุ่น สตาร์บิ๊กคอบเปอร์                           รุุ่น KM-AMT ปี 5                                    รุ่น KM-AMT  ปี 60

     

                                            

                                                 รุ่น เอสเอส 320