"ข้าวโพดในไร่ของท่านมีค่า"​ ศักดิ์พัฒนาเกี่ยวได้หมด

 

       หน้าเกี่ยวข้าวโพด

               แบบ 3 แถว                                                แบบ 4 แถว                                            แบบ 5 แถว

 

                                        

                  แบบ 6 แถว                                              แบบ 7 แถว                                               แบบ 8 แถว

หน้าเกี่ยวข้าวโพด 3 CH

                                                DESCRIPTION                        SPECIFICATION
      ระบบจัดต้นข้าวโพด 3 แถว พับเก็บได้      2,026 มม
      ลูกบิดฝักข้าวโพด 3 คู่(ระยะของหัวบิด 75 ซม.)      3 คู่
      เกลียวลำเลียงส่งฝักข้าวโพดเป็นแบบเกลียวดันตลอด       400 มม.
      ขนาด              กว้าง        2,340  มม.
                             ยาว      2,300 มม.
                            สูง        1,200 มม.
      น้ำหนัก      .......... กก.
      หัวจรวดแหวกต้นข้าวโพด กรุด้วยเหล็กแผ่น      1.8-2.0 มม.
      ระบบเคลือบสีพิเศษอบความร้อน       Powder Coating

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าเกี่ยวข้าวโพด 4 CH

                                                DESCRIPTION                        SPECIFICATION
      ระบบจัดต้นข้าวโพด 4 แถว พับเก็บได้      3,000 มม
      ลูกบิดฝักข้าวโพด 4 คู่(ระยะของหัวบิด 70 ซม.)      4 คู่
      เกลียวลำเลียงส่งฝักข้าวโพดเป็นแบบเกลียวดันตลอด      400 มม.
      ขนาด              กว้าง        3,380 มม.
                            ยาว      2,580 มม.
                            สูง        1,150 มม.
      น้ำหนัก      1,120 กก.
      หัวจรวดแหวกต้นข้าวโพด กรุด้วยเหล็กแผ่น      1.8-2.0 มม.
      ระบบเคลือบสีพิเศษอบความร้อน       Powder Coating

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าเกี่ยวข้าวโพด 5 CH

                                                DESCRIPTION                        SPECIFICATION
      ระบบจัดต้นข้าวโพด 5 แถว พับเก็บได้      3,000 มม
      ลูกบิดฝักข้าวโพด 5 คู่(ระยะของหัวบิด 60 ซม.)      5 คู่
      เกลียวลำเลียงส่งฝักข้าวโพดเป็นแบบเกลียวดันตลอด      400 มม.
      ขนาด              กว้าง        3,380 มม.
                            ยาว      2,580 มม.
                            สูง        1,150 มม.
      น้ำหนัก      1,120 กก.
      หัวจรวดแหวกต้นข้าวโพด กรุด้วยเหล็กแผ่น      1.8-2.0 มม.
      ระบบเคลือบสีพิเศษอบความร้อน       Powder Coating

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

หน้าเกี่ยวข้าวโพด 6 CH

                                                DESCRIPTION                        SPECIFICATION
      ระบบจัดต้นข้าวโพด 6 แถว พับเก็บได้      3,600 มม
      ลูกบิดฝักข้าวโพด 6 คู่(ระยะของหัวบิด 60 ซม.)      6 คู่
      เกลียวลำเลียงส่งฝักข้าวโพดเป็นแบบเกลียวดันตลอด      400 มม.
      ขนาด              กว้าง       3,950 มม.
                            ยาว      2,520 มม.
                            สูง        1,200 มม.
      น้ำหนัก      1,555 กก.
      หัวจรวดแหวกต้นข้าวโพด กรุด้วยเหล็กแผ่น      1.8-2.0 มม.
      ระบบเคลือบสีพิเศษอบความร้อน       Powder Coating

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าเกี่ยวข้าวโพด 7 CH

                                                DESCRIPTION                        SPECIFICATION
      ระบบจัดต้นข้าวโพด 7 แถว พับเก็บได้      4,120 มม
      ลูกบิดฝักข้าวโพด 7 คู่(ระยะของหัวบิด 60 ซม.)      7 คู่
      เกลียวลำเลียงแบบตีกลับ       400 มม.
      ขนาด              กว้าง       4,470 มม.
                            ยาว      2,580 มม.
                            สูง        1,200 มม.
      น้ำหนัก      1,798 กก.
      หัวจรวดแหวกต้นข้าวโพด กรุด้วยเหล็กแผ่น      1.8-2.0 มม.
      ระบบเคลือบสีพิเศษอบความร้อน       Powder Coating

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หน้าเกี่ยวข้าวโพด 8 CH

                                                DESCRIPTION                        SPECIFICATION
      ระบบจัดต้นข้าวโพด 8 แถว พับเก็บได้      4,780 มม
      ลูกบิดฝักข้าวโพด 8 คู่(ระยะของหัวบิด 60 ซม.)      8 คู่
      เกลียวลำเลียงส่งฝักข้าวโพดเป็นแบบเกลียวดันตลอด      400 มม.
      ขนาด              กว้าง       4,960 มม.
                            ยาว      2,580 มม.
                            สูง        1,200 มม.
      น้ำหนัก      2,040 กก.
      หัวจรวดแหวกต้นข้าวโพด กรุด้วยเหล็กแผ่น      1.8-2.0 มม.
      ระบบเคลือบสีพิเศษอบความร้อน       Powder Coating

*ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชมภาพการทำงานของสินค้า