คลิ๊ก..ชมยูทูป(Youtube)        

    ที่มาของ..รถเกี่ยวข้าวศักดิ์พัฒนา รุ่น เค.เอ็ม.ดี.(KM-D)     

    เป็นการเตรียมตัวและปรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (A.E.C.) ในปี 2559 เพื่อการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทางศักดิ์พัฒนาได้ทำการ
    ปรับรูปแบบของสินค้าให้ง่ายต่อการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุนรวมทั้งมองหาอุปกรณ์และชิ้นส่วนบางอย่างที่ใช้ประกอบรถเกี่ยวข้าว               อย่างเช่น ปั๊มไฮดรอลิคซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนรถเกี่ยวข้าวทางศักดิ์พัฒนาได้จัดหาปั๊มไฮดรอลิคยี่ห้อเบเคอร์ ซึ่งเป็นปั๊มไฮดรอลิคที่มี       ราคาไม่สูงมากนักแต่คุณภาพดี นำมาใส่กับรถเกี่ยว รุ่น เค.เอ็ม.ดี มีผลทำให้รถเกี่ยวข้าว รุ่น เค.เอ็ม.ดี.มีราคาถูกลงพอสมควรรวมทั้ง            อุปกรณ์และอะไหล่ในส่วนต่าง ๆ ของรถเกี่ยวข้าว รุ่น เค.เอ็ม.ดี ด้วย

              รถเกี่ยวข้าวศักดิ์พัฒนา รุ่น เค.เอ็ม.ดี เป็นรถเกี่ยวข้าวที่ผลิตขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้า มีให้เลือกหลายแบบ ในการ          ติดตั้งระบบแม่ปั๊ม รวมทั้งการออกแบบหัวที่นั่งขับใหม่ ปรับปรุงโครงตู้ ฝาครอบท้ายสวิงใหม่ กระบะรองรับท่อไซโล ถังน้ำมันใหม่            ที่เก็บเครื่องมือใหม่ การ์ทกันสายพานรอบคันใหม่  บันไดขึ้นที่นั่งขับซ้ายขวาใหม่ คอรางด้านในปรับปรุงใหม่ การ์ทกันข้าว ยางรอง          ราวลูกจกปรับปรุงใหม่ ช่วงล่างเฟรมใหม่ การ์ทกันโซ่แทรคใหม่ ในการติดตั้งปั๊มไฮโดรลิคในรถเกี่ยว ศักดิ์พัฒนา รุ่น เค.เอ็ม.ดี มีให้        เลือก 5 แบบด้วยกันเพื่อง่ายต่อการจำเราจะเรียกเป็นเบอร์  

                 เบอร์ 1 ปั๊มเรียงแถว ระบบการติดตั้งเป็นแบบปั๊มแยกแถวตรงฉุดจากเพลาลอยใช้สายพานฉุดปั๊มตัวละ 3 เส้น             

                 เบอร์ 2 ปั๊มแพคคู่แยกฉุด ระบบการติดตั้งปั๊มแบบปั๊มแยกใส่ยอยตรงกลางระหว่างปั๊มหมุนซ้าย 1 ตัว หมุนขวา 1 ตัว                 การฉุดสายพานแยกฉุดจากเพลาท้ายเครื่องมาหมุนแม่ปั๊มโดยตรง ใช้สายพานฉุดปั๊มจำนวน 5 เส้น             

                 เบอร์ 3 ปั๊มดับเบิ้ลแพคคู่แยกฉุด  ระบบการติดตั้งปั๊มไฮโดรลิคเป็นแบบปั๊มดับเบิ้ลสองตัวต่อกัน การฉุดสายพานแยกฉุด            จากเพลาท้ายเครื่องโดยตรงมาหมุนแม่ปั๊มไฮโดรลิคใช้สายพานฉุดปั๊มจำนวน  5 เส้น             

                 เบอร์ 4 ปั๊มดับเบิ้ลเพลาเดียวฉุดตรง ระบบการติดตั้งปั๊มไฮโดรลิคเป็นแบบปั๊มดับเบิ้ลสองตัวต่อกัน การฉุดสายพานต่อยอย        โดยตรงจากเพลาทด (เพลาท้ายเครื่องยาวพิเศษ)             

                 เบอร์ 5 ปั๊มดับเบิ้ลเพลาเดียวแยกฉุด ระบบการติดตั้งปั๊มไฮโดรลิคเป็นแบบปั๊มดับเบิ้ลสองตัวต่อกัน การฉุดสายพานแยกฉุด       จากเพลาท้ายเครื่องมาหมุนปั๊มโดยตรง (เพลาท้ายเครื่องยาวพิเศษ) ใช้สายพานฉุดปั๊มจำนวน 5 เส้น​

    รถเกี่ยวข้าวรุ่น เค.เอ็ม.ดี. เป็นรถเกี่ยวข้าวของศักดิ์พัฒนา รุ่นใหม่

    ออกแบบใหม่โดยใช้โครงตู้นวดข้าวของ เค.เอ็ม มีประสิทธิภาพในการเกี่ยวนวดสูง ระบบแยก สิ่งเจือปนของเมล็ดข้าว มีความสะอาด       มาก และไม่มีเมล็ดข้าวออกไปกับฟาง ระบบตู้นวดข้าวของ เค.เอ็ม. ยังสามารถเกี่ยวนวดแยกเมล็ดข้าวโพดได้สะอาดอีกด้วยมีเมล็ด         ข้าวโพดล่วงหล่นน้อยมาก เกือบ ศูนย์เปอร์เซ็นต์เป็นจุดเด่นของระบบตู้นวดรุ่น เคเอ็ม ดังนั้นจึงมีการปรับตู้นวดของ เค.เอ็ม ให้เข้มขึ้น       แล้วนำมาใส่กับรถเกี่ยวรุ่นใหม่ รุ่น เค.เอ็ม.ดี.

               1. ลูกตีข้าวมีการปรับปรุงการถอดใส่วิน ให้สามารถถอดและใส่วินได้ง่ายขึ้น โดยใส่วินยึดน๊อตติดกับดุม ซึ่งเป็นการอัดดุมเข้า       กับเพลาลูกตี หรือเป็นแบบดุมมีเกลียว ขัน เกลียวเข้ากับเพลาลูกตี แล้วยังมีผลดีต่อการเปลี่ยนลูกปืนตุ๊กตาของเพลาลูกตีอีกด้วย

               2. คอรางลำเลียงต้นข้าว รุ่น เค.เอ็ม.ดี. และรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นของศักดิ์พัฒนา ได้มีการปรับปรุงภายในคอราง โดยใช้เหล็ก          ฉากใส่แทนแผ่นพื้นกลางคอราง มีผลทำให้ด้านในคอรางลำเลียงมีความโป่งขึ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษาของคอรางลำเรียงของรถเก่่ียว

               3. หน้าเกี่ยวข้าว เค.เอ็ม.ดี. เพ่ิมเหล็กแป๊บกันหน้าเกี่ยวสั่นด้านบนของหน้าเกี่ยวทั้ง สองข้าง แล้วยังมีการปรับรอบหมุนของ         เพลา คันชักใบมีดตัดต้นข้าวให้พอดีกับการใช้งาน โดยการเปลี่ยนวินจากเดิมใช้ขนาด 5"1/2 เป็น 6" เพื่อลดการสั่นอีกจุดหนึ่ง

               4. เพ่ิมทางเลือกในการใช้เบ้าแย็กคันชักใบมีด เป็นแบบบูชทองเหลืองหล่อลื่นด้วย น้ำมันซึ่งแบบเดิมจะใช้เบ้าแย็กกรรไกร         เป็นแบบลูกปืนหล่อลื่นด้วยจารบี เบ้าแย็กกรรไกรทั้งสอบแบบ สามารถนำมาใส่กับหน้าเกี่ยวข้าวทุกรุ่นของรถเกี่ยวข้าวศักดิ์พัฒนาได้

               5. ลูกเกลียวดันข้าวเป็นแบบเกลียวตลอดส่งข้าวเข้าคอรางด้วยใบเกลียวคู่ พร้อมตัว ตบข้าวที่ติดตั้งอยู่หลังใบเกลียวดันสี่ตัว       ด้วยกัน เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของศักดิ์พัฒนา ลูกเกลียวดัน ตลอดยังมีติดตั้งใบเสริมตรงท่อเกลียวด้านข้างทั้งสองด้าน เพื่อจะเก็บต้นข้าว       ตรงข้าง ข้างหน้า เกี่ยวจะหมดและยังทำให้ต้นข้าวเข้าเร็วอีกด้วย

               6. การ์ทรวบต้นข้าวหน้าเกี่ยวทั้งสองข้าง มีการออกแบบใหม่ให้ทนต่อการกระแทก แล้วยังมีหัวต่อสวมตรงปายของการ์ท             เพื่อที่ดัดหรือเปลี่ยน ตามความต้องการได้

               7. ลูกจกหรือลูกสางข้าว มีการปรับปรุงตรงยางใส่รองแป๊บกลมของลูกจกเพื่อป้องกันต้นข้าวและฟางข้าวพันที่วงลูกจก

               8. ที่นั่งขับ เค.เอ็ม.ดี เปลี่ยนใหม่มีสไตล์แบบหน้าเก๋งกลมมน ไฟหน้าทรงกลมรูปไข่มีไฟสปอตไลน์ใต้ไฟหน้า แบบตา                เหยี่ยวดูออกแบบสวยปนดุ บาร์แป๊บกันตกด้านหน้า เป็นแบบตรงอันเดียว

               9. ฝาครอบท้าย เค.เอ็ม.ดี แต่งใหม่เพ่ิมความยาว ออกแนวกลมมน ไม่ใส่ไฟท้ายให้มุมมองดูบาง ติดไฟสปอตไลน์                     ส่องท้ายทรงเหลี่ยม LED สวิงเปิดฝาครอบท้ายได้เหมือนเดิม

               10. ชุดกระบะรองท่อ เค.เอ็ม.ดี เปลี่ยนใหม่แบบทรงหน้าตัด ติดตั้งถังน้ำมันดีเซล ในกระบะรองท่อตามแนวตัวถังของรถ             ติดตั้งถังลมเป่าฝุ่นละอองไว้ตรงหน้ากระบะรองท่อเพ่ิมความสะดวกในการดูแลรักษา

               11. ชุดถังใส่เครื่องมือของ เค.เอ็ม.ดี ออกแบบลาดเอียงเข้ารูปกลับตัวรถมีบันไดขึ้นนั่งขับด้านข้างเพิ่มความสะดวกสบาย

               12. การ์ทกันสายพานรอบคันของ รุ่น เค.เอ็ม.ดี ออกแบบเป็นแผ่นทึบไม่ตัดช่อง ติดสะแกรง แต่เน้นความบางและเบา                เข้ารูปกับตัวรถโดยการตัดพับขึ้นรูปให้มีเหลี่ยมยาวปลาย เล็กแบบประหยัดตัดเข้ามุม มองดูเพรียวบางและแข็งแรง

               13. ช่วงเฟรมล่าง รางโรลเลอร์ของรุ่น เค.เอ็ม.ดี ออกแบบรางใส่ลูกโรลเลอร์ใหม่ โดยใช้ลูกโรลเลอร์ลูกใหญ่มาใส่เป็น               ลูกแรกติดกับล้อนำ ช่วยในการรับแรงบิดเวลารถเกี่ยวสวิง ตัวซ้าย-ขวา ลูกโรลเลอร์เล็กใช้ใส่ตรงกลาง 8 ลูก ลูกโรลเลอร์ท้ายติด            กับเฟืองเดิน ใส่เป็นลูก โรลเลอร์ใหญ่ เพื่อรองรับแรงบิดและแรงกระแทกเฟืองเดินได้เป้นอย่างอี รวมใช้ลูกโรลเลอร์ ใส่ข้างละ                10 ลูก เป็นขนาด ดี 20L ลูกใหญ่ 2 ลูก ขนาด D2 ลูกเล็ก 8 ลูก

               14. การ์ทกันแทรคของ เค.เอ็ม.ดี เป็นแบบ 1 อันยาวตลอดตรงกลางเฟรม

               15. โซ่แทรคใช้ขนาด Size B เป็นโซ่แทรครุ่นใหม่ของศักดิ์พัฒนา มีการเพิ่มความหนารองห่วงบูชเพ่ิ่มปีกที่เคยมีรอยแตก          เพ่ิ่มข้างตรงร่องล็อคน๊อตแทรคจึงทำให้ฝาข้างโซ่แทรค ได้มากขึ้น

              16. เกลียวเร่งดันโซ่แทรคตัวหน้าแปลน เปลี่ยนเป็นเหล็กเกรดฟอจจิ้งขึ้นรูปในการใช้งาน จะไม่มีการบิดงอและแตก                    เพราะไม่มีรอยเชื่อมชุดของเกลียวเร่งดันโซ่แทรค แยกออกเป็นสามชิ้นส่วน สามารถถอดประกอบได้ใส่กับรถเกี่ยวข้าว                           ศักดิ์พัฒนาได้ทุกรุ่น       

 

KM - D (เคเอ็มดี)

 
                                              DESCRIPTION             SPECIFICATION
     เครื่องยนต์  
     เครื่องยนต์ 6 สูบ 24 วาล์ว 220 แรงม้า+เทอร์โบ G8      255 HP
     เกียร์ชุดขับเคลื่อนพิเศษ COMOSAK       Model. 12 M.
     แม่ปั๊มไฮดรอลิคแบบดับเบิ้ล ขับมอเตอร์ไฮดรอลิค       89 CC
     มอเตอร์ไฮดรอลิคขับเกียร์       89 CC
     ระบบเลี้ยวอิสระ 2 ข้าง       F - D
     แชสซีส์  
     โครงสร้างเฟรม       เหล็กพับขึ้นรูป  U/C
     ระบบรับน้ำหนักแบบล้อแทรค        กว้าง      2,500 มม.
                                              ยาว       3,050 มม.
     โซ่แทรค COMOSAK 47 ข้อ       Size.B
     โรลเลอร์น้ำมันล่าง ข้างละ 8 ลูก+โรลเลอร์ใหญ่หน้า-หลัง ข้างละ 2 ลูก       D.2+D2L
     โรลเลอร์น้ำมันรับบน ข้างละ 2 ลูก        D.2
     ล้อนำ 2 ชั้น      410 มม.
     เฟืองสเตอร์  2 ชั้น      13 - 27 ฟัน
     ใบแทรคเหล็กรีดขึ้นรูปชิ้นเดียว      120 x 800 มม.
     ระบบแยกข้าว  
     ระบบแยกข้าวช่วงบน       1,615 มม. 
     ลูกตีข้าวiระบบแกนขวางใบพัดส่งฟาง      560 มม. 
     ระบบทำความสะอาดแบบตะแกรงร่อนชั้นเดียว คันชักคู่      1.8-2.0 มม. 
     ตัวถังช่วงบนแบบถอดแยกส่วน (กรุด้วยสแตนเลส)       1.8-2.0 มม. 
     ระบบเกี่ยวตัดต้นข้าว  
     ระบบหน้าเกี่ยวตัดต้นข้าวถอดแยก 3 ส่วน       DVS
     ท่อเหลี่ยมคอรางส่งต้นข้าวเป็นแบบโซ่ลำเลียง       NO. 2080
     เกลียวลำเลียงส่งต้นข้าวเป็นแบบเกลียวดันตลอด        580 มม.
     หน้าตัดต้นข้าว (การ์ด 20 คู่)       3,000 มม.
     ระบบจัดต้นข้าว 6 แถว ขึ้นรูปถอดแยกส่วนได้       864 มม.
     ขนาดและน้ำหนัก  
     ขนาดตัวรถ         กว้าง        3,500 มม.
     ขนาดตัวรถ         ยาว       6,300 มม.
     ขนาดตัวรถ         สูง        3,470 มม.
     น้ำหนักรถพร้อมเกี่ยว      9,000 กก.
     ระบบพ่นสีเคลือบพิเศษอบความร้อน       Powder Coating
     ระบบแท็งค์เก็บข้า  
     แท็งค์เก็บเมล็ดข้าว      2,400 กก.
     ท่อไซโลถ่ายข้าวขึ้นรถบรรทุกปรับระดับ พร้อมมอเตอร์ไฮดรอลิค      229 x 4,880 มม.
     ท่อไซโลส่งข้าวขึ้นข้างฝาถัง      178 x 1,910 มม.
     ท่อไซโลล่าง 1 ระบบ ใส่แท็งค์       216 x 1,285 มม.

**ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   ประสิทธิภาพการทำงาน Combine Harvester Performance
   พื้นที่นาปกติทั่วไป  ข้าวตั้ง   45-60 ไร่/วัน Normal area 7.2-9.6 hectare/day
                                 ข้าวล้ม  35-45 ไร่/วัน Paddy lodged 5.6-7.2 hectare/day

ชมภาพการทำงาน