รถเกี่ยวข้าวแบบที่นั่งขับติดแอร์

                    สตาร์บิ๊ก คอปเปอร์                               เคเอ็ม AMT                                       เอสเอส 320

http://www.sakpattana.com/riceair.aspx