บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด 

      ตั้งอยู่เลขที่ 98 / 1 หมู่ 3 ตำบลสามเมือง 

อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230


    บริษัทศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด เป็นทั้งผู้ออกแบบ ผู้ผลิต

และผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลด้านการเกษตร ก่อตั้งในปี 2527

โดยเริ่มจากโรงซ่อมขนาดเล็ก ด้วยจำนวนพนักงานเพียง 10 คน

 

ทำการประกอบและซ่อมแซมเครื่องมือ-เครื่องจักรกลการเกษตร ต่อมาจึงได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย รถเกี่ยวข้าว,รถเกี่ยวข้าวโพด, รถฉีดพ่นสารเคมี-ชีวภาพ ชนิดน้ำ, รถจอบหมุนไฮโดรลิค 

และอุปกรณ์การเกษตร อีกทั้งอะไหล่สินค้าครบวงจร

 

        

           ในสายงานการผลิต ศักดิ์พัฒนาการเกษตรมีพนักงานรวมกว่า 500 คน บริษัทเราสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเป็นตัวรถการเกษตร

ได้เอง โดย 80%ของตัวรถผลิตในบริษัท ที่เหลืออีก 20% นั้นทำการนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำการอัพเกรด

เครื่องมือ-เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนสายงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ได้ชิ้นงานอะไหล่และสินค้าที่ถูกต้อง-เที่ยงตรง และเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงด้านการติดต่อกับศักดิ์พัฒนาที่นอกเหนือไปจากสำนักงานใหญ่แล้ว   เรายังมี

สำนักงานสาขา ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุงซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในทุก

ภาคของประเทศไทย รวมทั้งยังมีการจำหน่ายและเปิดศูนย์บริการในต่างประเทศอีกด้วย