ชุดที่ 2 ขอบคุณฟ้า  

                       ขับร้องโดย สุนารี ราชสีมา

  1. คนที่..รอ

  2. แรก..รัก

  3. ขอบคุณฟ้า

  4. รักที่เข้าใจ

  5. ปลายฝัน

  6. คิดถึงตลอด

  7. วันฟ้าใส

  8. ทำไมไม่มา

  9. ลูกทุ่งไทยมรดกไทย

     *เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด