ศักดิ์พัฒนาการเกษตร

SakpattanaKarnkaset

ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการ

 • ชมชื่น เพชรบูรณ์ (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 178/8 ม.2 บ้านโคกตายอ ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67130
  Tel : 08-6260-0301 , 08-1953-5084 , 08-8159-0264
  Fax : 056-731674
  E-Mail : key00@hotmail.com

 • ชัยประเสริฐการเกษตร (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 669 ม.7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
  Tel : 055-371637
  Fax : -
  E-Mail : -

 • ชมชื่นเชียงราย (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 334 ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
  Tel : 08-1020-5218
  Fax : -
  E-Mail : Sao_kanyapat@hotmail.com

 • ชมชื่น กำแพงเพชร (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 854 ม.13 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
  Tel : 08-1304-7455
  Fax :
  E-Mail :

 • ดีสวัสดิ์ กำแพงเพชร (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 57/8 ถ.เลี่ยงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-พิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  Tel : 08-1973-9234 , 08-9973-9234 , 055-716548
  Fax :
  E-Mail : buppha-dee@hotmail.com

 • ชมชื่น พิจิตร (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 277 ม.4 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130
  Tel : 08-1379-0606 , 08-9812-3365
  Fax : -
  E-Mail : chomchuen_phichit@hotmail.co.th

 • ชมชื่นมโนรมย์ ชัยนาท (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 185 ม.8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
  Tel : 08-1953-3878
  Fax :
  E-Mail :

 • ชมชื่นคำเขื่อนแก้ว ยโสธร (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 132 ม.2 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
  Tel : 08-1019-6442
  Fax :
  E-Mail : dow25566@gmail.com

 • ชมชื่น กาฬสินธุ์ (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 4/17 ถ.บายพาสหัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  Tel : 043-815987 , 09-4747-9689 , 09-1004-2242
  Fax : 043-815988
  E-Mail : buppha-dee@hotmail.com

 • ชมชื่นพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 96 ม.5 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
  Tel : 043-791498 , 08-6235-7537 , 08-6234-7105
  Fax :
  E-Mail :

 • ชมชื่นโชคชัย นครราชสีมา(ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 244 ม.2 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
  Tel : 08-1849-5817
  Fax :
  E-Mail :

 • ชมชื่น สุพรรณบุรี (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 190/4 ม.5 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
  Tel : 08-3981-8170
  Fax :
  E-Mail :

 • ชมชื่น สิงห์บุรี (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 108 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
  Tel : 08-9066-5080 , 08-1420-2414
  Fax :
  E-Mail :

 • ชมชื่น สระแก้ว (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 409 ม.3 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  Tel : 08-7740-8670
  Fax :
  E-Mail :

 • อนันต์การช่าง (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 102 ม.10 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
  Tel : 08-9241-1962
  Fax :
  E-Mail : thitiphrthnxmphlkrang@gmail.com

 • นครการช่าง (ร้านตัวแทนจำหน่ายรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 274 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
  Tel : 08-0617-1284
  Fax :
  E-Mail :

 • ชมชื่นสกลนคร (ร้านตัวแทนจำหน่ายรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
  Tel : 08-0617-1284 , 08-7075-9838
  Fax :
  E-Mail :

 • ชมชื่นท่าบ่อ หนองคาย (ร้านตัวแทนจำหน่ายรถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 399 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
  Tel : 043-791498 , 08-6234-7105
  Fax :
  E-Mail :

 • ดีสวัสดิ์ ขอนแก่น-เชียงยืน (ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้รถเกี่ยวศักดิ์พัฒนา)

  Address : 222 หมู่3 ตำบล กู่ทอง อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม 44160
  Tel : 09-1004-2242
  Fax :
  E-Mail :